Služby

Geodetické práce v terénu

  • GEOMETRICKÉ PLÁNY

- oddělení pozemků
- restituce, JPÚ
- zaměření staveb ke kolaudaci
- věcná břemena
  • VYTYČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE

- vytyčovací hranice
- dle přání mezníky
  • ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- novostavby i stávající
  • ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU STAVBY

  • POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ

- podklady pro projekt
  • ZAMĚŘENÍ JEŘÁBOVÝCH DRAH

  • VYTYČENÍ (UMÍSTĚNÍ) STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

  • OSTATNÍ GEODETICKÉ PRÁCE

Kancelářské práce

- vyřízení agendy na Katastrálních úřadech
- zajištění mapových podkladů
- digitální výstupy: Microstation, GEUS, popř. formát txt (dle požadavku)
- grafické výstupy dle požadavku
- jiné geodetické práce dle požadavku a dohody

Rychlý kontakt:

telefon: +420 608 170 574
e-mail: madlova@geodetka.com
adresa: 1. máje 309/43
Karlovy Vary 36006